FRIDAY 04.12.2020
ROOM 1
10:00 - 10:15 Welcome

Prof. Antoni Krzeski

Professor Zbigniew Gaciong, MD, PhD
H.M. Rector of the Medical University of Warsaw

Prof. Jacek Składzień
Chair of PTORL ChGiSz

10:15 - 10:45 Pathogenesis of CRS: why is it important?

Prof. Robert Kern (USA)

Sesja I MAESTRO PAOLO CASTELNUOVO and HIS TEAM
Department of Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery, University of Insubria, Varese (Italy)

Karl Storz Poland - Exclusive Technological Partner
10:45 - 12:15 PART I – LECTURES

Chair: Prof. Tomasz Gotlib / dr Eliza Brożek-Mądry (Poland)
Moderator: Prof. Paolo Castelnuovo (Italy)


Sinonasal malignancy - histology driven treatment

Prof. Paolo Castelnuovo


Endoscopic approaches to parapharyngeal, pterygopalatine and infratemporal fossa lesions

Prof. Paolo Battaglia (Italy)


Inverted papilloma: is there something new?

Dr. Apostolos Karligkiotis (Italy)


Endoscopic approaches to orbital lesions

Prof. Paolo Castelnuovo (Italy)


CSF-Leak: diagnosis, treatment and results

Dr. Mario Turri-Zanoni (Italy)

12:15 – 12:30 Break
12:30 - 13:30 PART II – video DISSECTIONS

Chair: Prof. Tomasz Gotlib / dr. Eliza Brożek-Mądry (Poland)
Moderator: Prof. Paolo Battaglia (Italy)


Endoscopic approaches to anterior skull base
Endoscopic approaches to nasopharynx, pterygopalatine and infratemporal fossa
Transorbital approaches to skull base
13:30 – 13:45 Break
13:45 – 15:15 TRANSORBITAL SURGERY WORKSHOP

Speaker - Prof. Darlene Lubbe (South Africa)
Moderator - Dr Eliza Brożek-Mądry (Poland)


From precaruncular approach to optic nerve decompression - step by step
Orbital fractures and trans-orbital surgery
Cases
Discussion
15:15 – 15:30 Break
15:30 - 16:00 INVITED LECTURE
Treatment of ARS according to new EPOS 2020 guidelines

Prof. Claus Bachert (Belgium)

ROOM 2
SESSIONS IN POLISH
11:00 – 11:30 WYKŁAD INAUGURACYJNY
Leczenie małoinwazyjne nowotworów głowy i szyi - od endoskopii do chirurgii robotowej

prof. Wojciech Golusiński (Poznań)

Sesja I
11:30 – 13:00 NOWOŚCI ALERGOLOGICZNE DLA RYNOLOGA

Moderator: dr hab. Adam J. Sybilski (Warszawa)


Nowe wyzwania dla klinicystów - diagnostyka i leczenie lokalnego alergicznego nieżytu nosa

dr hab. n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta (Warszawa)
dr med. Oksana Wojas (Warszawa)


Nowe narzędzie diagnostyczne? – Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc w diagnostyce chorób alergicznych

dr Małgorzata Żółtowska (Warszawa)


Co nowego w piśmiennictwie – Alergologia rynologiczna up to date

dr hab. Adam J. Sybilski (Warszawa)

13:00 – 13:20 Grant edukacyjny firmy Mylan
Leczenie alergicznego nieżytu nosa (ANN) w dobie COVID-19

dr med. Piotr Rapiejko (Warszawa)

13:20 – 13:30 Przerwa
Sesja II
13:30 - 14:30 DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ ODDYCHANIA PODCZAS SNU - krok po kroku

Warsztaty prowadzi: prof. Ewa Olszewska (Białystok)

14:30 – 14:40 Przerwa
14:40 – 15:00 WYKŁAD NA ZAPROSZENIE
Choroba refluksowa – problem interdyscyplinarny – protekcja i regeneracja błony śluzowej przełyku w leczeniu przełykowych i pozaprzełykowych objawów refluksu

prof. Grażyna Rydzewska (Warszawa)

15:00 – 15:10 Przerwa
15:10 – 17:10 SPOTKANIE Z AUTORAMI PODRĘCZNIKA „WYKŁADY Z RYNOLOGII”

Rak masywu szczękowo-sitowego

prof. Stanisław Bień (Kielce)


Brodawczak odwrócony jam nosa i zatok przynosowych – najważniejsze aspekty kliniczne

prof. Katarzyna Starska-Kowarska (Łódź)


Rabdomyosarcoma

dr med. Joanna Radzikowska (Warszawa)


Rynogenny ból głowy i twarzy

dr med. Marcin Straburzyński (Warszawa)


Podłoże genetyczne przewlekłego zapalenia zatok przynosowych

prof. Karolina Dżaman (Warszawa)

17:10 – 17:15 Przerwa
17:15 – 17:30 WYKŁAD NA ZAKOŃCZENIE
Węch i smak w czasach zarazy

dr med. Eliza Brożek-Mądry (Warszawa)
dr med. Marcin Straburzyński (Warszawa)
dr Wojciech Wadowski (Warszawa)

SATURDAY 05.12.2020
ROOM 1
SESSIONS IN POLISH
CAŁA POLSKA CZYTA EPOS 2020

EUROPEJSKIE WYTYCZNE NA TEMAT ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH i POLIPÓW NOSA 2020

Moderatorzy:
prof. med Antoni Krzeski
dr med. Eliza Brożek-Mądry


Grant edukacyjny Berlin Chemie/Menarini Polska
10:00 – 11:10 CZĘŚĆ 1.

EPOS 2020 - wprowadzenie
Klasyfikacja, definicje, terminologia

prof. Antoni Krzeski (Warszawa)


Ostre zapalenie zatok przynosowych

prof. Bożena Skotnicka (Białystok)


Przewlekłe zapalenia zatok przynosowych
epidemiologia, czynniki predysponujące, patofizjologia i diagnostyka

dr med. Eliza Brożek-Mądry (Warszawa)

11:10 - 11:20 Przerwa
11:20 – 11:35 Wykład sponsorowany firmy Berlin-Chemie/Menarini
Analgezja pooperacyjna na przypadkach laryngologicznych

dr hab. Jarosław Woroń (Kraków)

11:35 – 11:45 Przerwa
11:45 – 12:45 CZĘŚĆ 2.

Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych – postępowanie zachowawcze wg EPOS 202

Antybiotykoterapia

prof. Karolina Dżaman (Warszawa)


Glikokortykosteroidoterapia

prof. Karolina Dżaman (Warszawa)


Antyhistaminiki / antyleukotrieny / leki obkurczające

dr med. Iwona Gromek (Warszawa)


Płukanie jam nosa solą fizjologiczną

dr med. Iwona Gromek (Warszawa)


Leczenie aspiryną po desensytyzacji - ATAD (NERD)

dr med. Iwona Gromek (Warszawa)


Leki przeciwgrzybicze

prof. Grażyna Lisowska (Zabrze)


Leki anty IgE / Il-5 / Il4 / Il13

prof. Grażyna Lisowska (Zabrze)


Leczenie uzupełniające i alternatywne

prof. Grażyna Lisowska (Zabrze)


Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych – leczenie chirurgiczne

prof. Antoni Krzeski (Warszawa)

12:45 – 13:00 Przerwa
13:00 – 14:15 CZĘŚĆ 3.

Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych u dzieci

dr hab. Józef Mierzwiński (Bydgoszcz)


Schorzenia współwystępujące u pacjentów z PZZP
Alergia a PZZP

dr med. Katarzyna Białek-Gosk (Warszawa)


Choroby dolnych dróg oddechowych, w tym astma

dr med. Katarzyna Białek-Gosk (Warszawa)


Niedobory odporności

prof. Jarosław Szydłowski (Poznań)


Mukowiscydoza oraz pierwotna dyskineza rzęsek

prof. Jarosław Szydłowski (Poznań)


Grzybicze zapalenia zatok przynosowych

prof. Katarzyna Starska-Kowarska (Łódź)


Zapalenia naczyń, choroby ziarniniakowe

dr med. Eliza Brożek-Mądry (Warszawa)

14:15 – 14:30 Przerwa
14:30 – 15:05 CZĘŚĆ 4.

Udział pacjenta, rokowanie, medycyna precyzyjna i realizacja (implementacja) działań

dr hab. Tomasz Gotlib (Warszawa)


Zapalenie zatok przynosowych z punktu widzenia farmaceuty

dr farm. Sławomir Białek (Warszawa)


Podsumowanie

dr med. Eliza Brożek-Mądry / prof. Antoni Krzeski (Warszawa)

15:05 – 15:15 Przerwa
15:15 – 15:30 Wykład sponsorowany firmy Berlin-Chemie/Menarini
Kryteria wyboru leków przeciwhistaminowych

prof. Piotr Kuna (Łódź)

15:30 ZAKOŃCZENIE

prof. Antoni Krzeski
dr med. Eliza Brożek-Mądry
dr med. Marcin Straburzyński

Our Internet Service uses cookies for the website to function properly. Using the Internet Service without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device's memory. These settings can be changed in your web browser. More information is available in the Policy cookies. Accept