SYMPHONY

 • 14:00 - 14:15 WELCOME ADDRESS Prof. Antoni Krzeski
 • 14:15 - 14:45 OPENING LECTURE TRANSORBITAL SURGERY - MANAGEMENT OF THE ORBIT, SKULL BASE AND SINUSES
  Prof. Darlene Lubbe (South Africa)
 • 14:45 - 16:15 SINUS SURGERY – BEYOND THE ETHMOIDS AND INFUNDIBULUM Chair: Prof. Valerie Lund (UK) Frontal sinus surgery – types of surgery and indications
  Prof. Anshul Sama (UK)
  Dacrocystorhinostomy – in children and adults
  Prof. Manuel B. Sprekelsen (Spain)
  The sphenoid sinus: the anatomy, pathology and endonasal approaches
  Prof. Philippe Eloy (Belgium)
 • 16:15 - 16:30 COFFEE BREAK
 • 16:30 - 18:30 SKULL BASE SURGERY Chair: Prof. Darlene Lubbe (South Africa) Endoscopic management of sinonasal malignancy
  Prof. Valerie Lund (UK)
  Recent advances in expanded endoscopic skull base surgery
  Prof. Manuel B. Sprekelsen (Spain)
  Craniopharyngiomas – a novel technique for management
  Prof. Anshul Sama (UK)
  CSF leaks – surgery from small to large defects - indications and technique
  Prof. Manuel B. Sprekelsen (Spain)

OPERA

 • SECONDARY HEADACHES SCHOOL
 • 14:30 - 15:00 Initial multiple-choice questionnaire
 • 15:00 - 15:30 COFFEE BREAK
 • 15:30 - 17:30 SESSION I Chairs:
  Dr Mark Braschinsky (Estonia)
  Prof. Izabela Domitrz (Poland)
  Personalised medicine and headaches
  Prof. Paolo Martelletti (Italy)
  Medication-overuse headache
  Prof. Jacek Rożniecki (Poland)
 • 17:30 - 18:10 Selektywne działanie erenumabu w leczeniu migreny. Przypadki w praktyce klinicznej
  Dr hab. Izabela Domitrz (Poland)
  Wykład sponsorowany przez firmę Novartis
  (Industry sponsored lecture – in Polish)

POLONAISE

 • SECONDARY HEADACHES SCHOOL
 • 14:00 - 16:00 Workshop Physiotherapy in headache Part I - Introduction
  Dr. Beata Mielańczuk-Lubecka, Karolina Krzysztoń, MA, Dr. Jakub Stolarski
  - A Case Report – Posttraumatic Headache
  - A Case Report – Migraine
  - A Case Report – Cervicogenic headache
 • 16:00 - 16:30 COFFEE BREAK
 • 16:30 - 18:30 Workshop Part II - Hands-on course
  Dr. Beata Mielańczuk-Lubecka, Karolina Krzysztoń, MA, Dr. Jakub Stolarski, Dr. Daniel Malczewski, Agata Zdrowowicz, MA, Rafał Marusik, MA, Rafał Piaścik, MA
  - Technique presentation (Trigger Point Therapy, Neuromobilization Of The Trigeminal Nerve)
  - Practical Exercise

CONCERTO

 • 15:00 - 15:30 WYKŁAD NA ZAPROSZENIE Współczesne leczenie raka gardła środkowego w oparciu o badania kliniczne PATHOS i BEST OFF
  Prof. Wojciech Golusiński (Poland)
 • 15:30 - 16:30 CHIRURGIA ROBOTOWA W NOWOTWORACH GŁOWY I SZYI Moderator: Prof. Wojciech Golusiński (Poland)

  Kwalifikacja chorych do chirurgii robotowej w nowotworach głowy i szyi
  Prof. Paweł Golusiński (Poland)
  Prezentacja przypadków
  Dr Piotr Pieńkowski (Poland)
  Współczesne systemy chirurgii robotowej wykorzystywane w leczeniu nowotworów głowy i szyi
  Dr Mateusz Szewczyk (Poland)
  Zalecenia okołooperacyjne w chirurgii robotowej nowotworów głowy i szyi
  Dr Wiesława Liberowicz-Wieloch (Poland)
 • 16:30 - 17:00 WYKŁAD NA ZAPROSZENIE Nosowe przepukliny oponowo-mózgowe – pułapka rynologiczna czy triumf rynochirurga?
  Prof. Paweł Stręk (Poland)
 • 17:00 - 18:00 NOWE TECHNOLOGIE W RYNOLOGII Moderator: Prof. Paweł Stręk (Poland) Znaczenie badań mikrobiomu – NGS (next generation sequencing) i typowania fagowego w diagnostyce i leczeniu chorych z zapaleniami zatok przynosowych
  Dr Joanna Szaleniec, Prof. Paweł Stręk, Mgr Agnieszka Gibała, Dr hab. Tomasz Gosiewski (Poland)
  Zastosowanie near-infrared endoskopii z systemem indocyanine green w diagnostyce wczesnych postaci nowotworów jam nosa i zatok przynosowych
  Prof. Paweł Stręk, Dr Patryk Hartwich, Dr Remigiusz Ziarno, Dr Aleksandra Grudzień- Ziarno, Dr Sebastian Kocoń (Poland)

ORATORIO

 • 16:00 - 17:00 TROPICAL RHINOLOGY Moderator: Dr Róbert Késmárszky Introduction to tropical rhinology
  Dr Róbert Késmárszky (Hungary)
  Geographical and Climatic Factors Related to Rhinology
  Prof. Izabella Łęcka (Poland)
  Rhinosurgery in the Tropics
  Prof. David Howard (UK)
  Surgery of the Ethinc Nose
  Prof. Fazil Apaydin (Turkey)
 • 17:00 - 18:30 LARYNGOLOGIA DZIECIĘCA – CIEKAWE PRZYPADKI, TRUDNE DECYZJE Przewodnicząca:
  Prof. Elżbieta Hassmann-Poznańska (Poland)
  Moderator:
  Prof. Bożena Skotnicka (Poland)
  Prof. Jarosław Szydłowski (Poland)
  Prof. Anna Zakrzewska (Poland)
  Dr hab. Ireneusz Bielecki (Poland)
  Dr hab. Józef Mierzwiński (Poland)
  Dr hab. Lidia Zawadzka-Głos (Poland)

 • 18:30 WELCOME COCTAIL/OPENING OF THE EXHIBITION

SYMPHONY

 • ENDOSCOPIC SINUS SURGERY MASTERCLASS
  in tribute to
  Prof. HEINZ STAMMBERGER
  Chairs:
  Prof. Antoni KrzeskI
  Prof. Paweł Burduk
  Dr Eliza Brożek-Mądry
 • 8:15 - 8:45 MAESTRO PROF. HEINZ STAMMBERGER – SCIENCE AND PASSION Moderator: Prof. Antoni Krzeski (Poland) Speakers:
  Prof. Valerie Lund (UK)
  Dr Eliza Brożek-Mądry (Poland)
 • LIVE ANATOMICAL DISSECTIONS
 • 9:00 - 9:45 ANTERIOR AND POSTERIOR ETHMOIDECTOMY Moderator: Prof. Wojciech Golusiński (Poland)
  Dissector: Prof. Anshul Sama (UK)
 • 9:45 - 10:30 ENDOSCOPIC DACROCYSTORHINOSTOMY Moderator: Prof. Paweł Burduk (Poland)
  Dissector: Prof. Manuel Bernal Sprekelsen (Spain)
 • 10:30 - 11:30 FRONTAL SINUS SURGERY Moderator: Prof. Manuel Bernal Sprekelsen (Spain)
  Dissector: Prof. Anshul Sama (UK)
 • 11:30 - 12:15 ENDOSCOPIC APPROACH TO SPHENOPALATINE ARTERY AND SPHENOID SINUS SURGERY Moderator: Prof. Stręk (Poland)
  Dissector: Prof. Philippe Eloy (Belgium)
 • 12:15 - 13:00 ENDOSCOPIC ORBITAL AND OPTIC NERVE DECOMPRESSION Moderator: Prof. Maciej Misiołek (Poland)
  Dissector: Prof. Antoni Krzeski (Poland)
 • 13:00 - 14:00 LUNCH
 • 14:00 - 15:30 TRANSORBITAL SURGERY Moderator: Dr Eliza Brożek-Mądry (Poland)
  Dissector: Prof. Darlene Lubbe (South Africa)
 • NASAL SEPTAL PERFORATIONS - WORKSHOP
 • 15:30 - 16:30 Keynote lecture Intranasal flaps
  Prof. Isam Alobid (Spain)
 • 16:30 - 18:00 NASOSEPTAL PERFORATION REPAIR Moderator: Dr Eliza Brożek-Mądry (Poland)
  Dissector: Prof. Isam Alobid (Spain)

OPERA

 • SECONDARY HEADACHES SCHOOL
 • 8:00 - 10:00 SESSION I Chairs:
  Prof. Paolo Martelletti (Italy)
  Prof. Wojciech Kozubski (Poland)
  Cardiovascular disorders and headache (PFO and migraine – what's new?)
  Prof. Izabela Domitrz (Poland)
  Psychogenic headache
  Anna Kocwa-Karnaś, MA (Poland)
 • 10:00 - 10:30 COFFEE BREAK
 • 10:30 - 12:30 SESSION II Chairs:
  Prof. Jacek Rożniecki (Poland)
  Prof. Jürgen Beck (Germany)
  Cervicogenic headache
  Prof. Wojciech Kozubski (Poland)
  Post-traumatic headache
  Dr Mark Braschinsky (Estonia)
 • 12:30 - 13:30 LUNCH
 • 13:30 - 14:00 Keynote lecture Real-world data of CGRP(r) monoclonal antibodies in migraine
  Prof. Paolo Martelletti (Italy)
 • 14:00 - 16:00 SESSION III Chairs:
  Prof. Anshul Sama (UK)
  Dr Łukasz Kmieciak (Poland)
  Rhinogenic headache
  Dr Marcin Straburzyński (Poland)
  Stomatognathic disorders and headache
  Prof. Jolanta Kostrzewa-Janicka (Poland)
 • 16:00 - 16:30 COFFEE BREAK
 • 16:30 - 18:30 SESSION IV Chairs:
  Dr Mark Braschinsky (Estonia)
  Dr Maria Wysocka-Bąkowska (Poland)
  Idiopathic Intracranial Hypertension
  Prof. Alexandra Sinclair (UK)
  Spontaneous Intracranial Hypotension
  Prof. Jürgen Beck (Germany)

CONCERTO

 • 8:00 - 9:30 PEDIATRZY LARYNGOLOGOM Moderator: Prof. Marek Kulus (Poland) Środowisko, mikrobiota, alergia
  Prof. Marek Kulus (Poland)
  Lokalny alergiczny nieżyt nosa
  Dr Agnieszka Szczukocka-Zych (Poland)
  Wpływ zanieczyszczeń środowiska na górne drogi oddechowe
  Dr Aleksandra Ratajczak (Poland)
  Diagnostyka oparta na komponentach alergenowych
  Dr Anna Zawadzka-Krajewska (Poland)
  Krwawienie z dróg oddechowych
  Dr Anna Komorowska-Piotrowska (Poland)
  W sieci elektrod - rozpoznawanie obturacyjnego bezdechu sennego u dzieci
  Dr Stanisław Bogusławski (Poland)
 • 9:30 - 10:00 COFFEE BREAK
 • 10:00 - 10:15 Współczesne postępowanie lecznicze w chorobie refluksowej z objawami laryngologicznymi
  Prof. Wioletta Pietruszewska (Poland)
  Grant edukacyjny Alfasigma
 • 10:15 - 11:15 WYKŁADY NA ZAPROSZENIE Co nowego w alergologii?
  Prof. Adam Sybilski (Poland)
  Nasal breathing quality and health
  Dr Klaus Düring (Germany)
 • 11:15 - 13:30 GDZIE W JAMACH NOSA DEPONUJĄ SIĘ ZANIECZYSZCZENIA, A GDZIE LEKI? Moderator: Dr Piotr Rapiejko (Poland) Nos – początek drogi oddechowej
  Dr Piotr Rapiejko (Poland)
  O zanieczyszczeniach powietrza miejskiego, czyli o smogu
  Prof. Artur Badyda (Poland)
  Depozycja wdychanych zanieczyszczeń pyłowych w jamach nosa
  Prof. Tomasz Sosnowski (Poland)
  Depozycja pyłków roślin w jamach nosa
  Dr Piotr Rapiejko (Poland)
  Depozycja leków w jamach nosa
  Prof. Tomasz Sosnowski, dr Piotr Rapiejko (Poland)
  Aplikacje dla alergików
  Dr Piotr Rapiejko (Poland)
 • 13:30 - 14:00 LUNCH
 • 14:00 - 15:00 WYKŁADY NA ZAPROSZENIE Tumours of the Head and Neck in the African Population
  Prof. David Howard (UK)
  Adenocarcinoma of the ethmoid sinus: Leuven experience
  Prof. Mark Jorissen (Belgium)
 • 15:00 - 18:30 BELGIAN RHINOLOGISTS - A VISIT TO POLAND
 • 15:30 - 16:30 PART I Endotyping and CRS
  Prof. Philippe Rombaux
  Controlled and uncontrolled CRS
  Prof. Philippe Eloy
  PCD and Cystic fibrosis
  Prof. Mark Jorissen
 • 16:30 - 17:00 COFFEE BREAK
 • 17:00 - 18:30 PART II Frontal mucocele
  Prof. Philippe Rombaux
  Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia: mini-review
  Prof. Philippe Eloy
  Olfactory and trigeminal interactions for the chemosensory perception
  Prof. Philippe Rombaux

ORATORIO

 • TRANSMISSION FROM CONCERTO ROOM

SYMPHONY

 • SNORING&APNEA for ENT SURGEONS
  8th International Symposium
 • 8:15 - 8:30 PROF. CHRISTIAN GUILLEMINAULT
  IN MEMORIAM
  Prof. Karl Hörmann, Prof. Antoni Krzeski, Dr Ewa Migacz
 • PART I ELDERLY PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA
 • 8:30 - 10:00 Chair: Prof. Antoni Krzeski (Poland)
  Moderator: Prof. Karl Hörmann (Germany)
  Różne oblicza starości – znaczenie dla laryngologów
  Different faces of aging – its meaning for ENT specialists
  Prof. Tomasz Grodzicki (Poland)

  Principles of practice parameters for the treatment of elderly patients with sleep disordered breathing
  Prof. Nikolaus Netzer (Germany)

  OSA u osób starszych – przegląd literatury
  OSA in elderly patients – literature review
  Zuzanna Steć, Prof. Antoni Krzeski (Poland)

 • 10:00 - 10:30 COFFEE BREAK
 • 10:30 - 11:00 Keynote lecture OSA and Hypoxia – the heart might have no problem, but the brain doesn‘t like it
  Prof. Nikolaus Netzer (Germany)

 • 11:00 - 12:30 Chair: Dr hab. Wojciech Kukwa
  Moderator: Prof. Joachim Maurer
  Snoring over 70 years of age – the ENT approach
  Prof. Karl Hörmann (Germany)

  Nose of an elderly person
  Dr Anna Tuszyńska (Poland)

  Surgery in elderly patients with obstructive sleep apnea
  Prof. Dr Joachim T. Maurer (Germany)

  Discussion
  Moderator: Prof. Karl Hörmann


 • 12:30 - 13:30 LUNCH
 • PART II BEFORE YOU SUGGEST SURGICAL TREATMENT TO A PATIENT WITH SLEEP APNEA
 • 13:30 - 15:30 Chair: Prof. Antoni Krzeski (Poland)
  Moderator: Prof. Adam Wichniak (Poland)
  U kogo podejrzewać i jak prawidłowo zdiagnozować zaburzenia oddychania podczas snu?
  Who can be suspected of sleep-related breathing disorders and how to properly diagnose them?
  Dr Maciej Tażbirek (Poland)

  Leczenie za pomocą dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych – wskazówki praktyczne
  Treatment with positive airway pressure – practical hints
  Dr Jacek Nasiłowski (Poland)

  Dlaczego potrzebna jest polisomnografia?
  Why do we need polysomnography?
  Prof. Adam Wichniak (Poland)

  Pacjent z bezdechami odwiedza najpierw laryngologa – jak się zachować? – dwugłos kliniczny
  A patient with sleep apnea visits the laryngologist first – how to behave? - Clinical duet
  Prof. Antoni Krzeski/Dr hab. Wojciech Kukwa (Poland)

  Discussion
  Moderator: Prof. Adam Wichniak (Poland)


OPERA

 • SECONDARY HEADACHES SCHOOL
 • 8:00 - 10:00 SESSION I Chairs:
  Prof. Krystyna Mitosek-Szewczyk (Poland)
  Dr Anna Gryglas-Dworak (Poland)
  Giant Cell Arteritis
  Dr Maria Wysocka-Bąkowska (Poland)
  Ocular disorders and headache
  Dr Susan Mollan (UK)
 • 10:00 - 10:30 COFFEE BREAK
 • 10:30 - 11:00 CLOSING LECTURE Better care for patient with secondary headaches – doctor/patient perspective
  Dr Anna Gryglas-Dworak (Poland)
 • 11:00 - 11:30 Multiple-choice evaluation test
 • 11:30 - 13:00 Sesja sponsorowana firmy Teva (Industry sponsored session – in Polish) Rola CGRP w patofizjologii migreny Wytyczne stosowania przeciwciał monoklonalnych anty-CGRP w migrenie Fremanezumab – przegląd badań klinicznych
 • 13:00 - 14:00 LUNCH
 • 14:00 - 17:00 WORKSHOP I Toksyna botulinowa w leczeniu migreny
  Prof. Jacek Rożniecki (Poland)
 • 8:00 - 11:00 WORKSHOP II Physiotherapy in tension-type headache
  Dr Małgorzata Mrowiecka-Kulesa (Poland)
 • 11:00 - 11:30 COFFEE BREAK
 • 11:30 - 16:30 WORKSHOP III Physiotherapy in migraine, post-traumatic and cervicogenic headache
 • 11:30 - 13:30 Part I - Introduction
  Dr Beata Mielańczuk-Lubecka, Karolina Krzysztoń MA, Dr Jakub Stolarski (Poland)
  - A Case Report – Post-traumatic headache
  - A Case Report – Migraine
  - A Case Report – Cervicogenic headache
 • 13:30 - 14:30 LUNCH
 • 14:30 - 16:30 Part II - Hands-on course
  Dr Beata Mielańczuk-Lubecka, Karolina Krzysztoń MA, Dr Jakub Stolarski, Dr Daniel Malczewski, Agata Zdrowowicz MA, Rafał Marusik MA, Rafał Piaścik MA (Poland)
  - Technique presentation (Trigger Point Therapy, Neuromobilization Of The Trigeminal Nerve)
  - Practical Exercise

CONCERTO

 • 8:00 - 9:00 What should I not do in the approach to the anterior skull base rhinoreas?
  Prof. Ibrahim Çukurova (Turkey)
  What should I not do in endoskopic dacryocystorhinostomy surgeries?
  Prof. Ibrahim Çukurova (Turkey)
 • RHINOPLASTY MASTERCLASS Dr Michał Krawczyński (Poland)
  Prof. Pietro Palma (Italy)
  Prof. Fazil Apaydin (Turkey)

 • 9:00 - 11:00 “BIG” NOSE SURGERY Large nose rhinoplasty – not a routine procedure
  Dr Michal Krawczyński
  The overprojected tip: the pentapod theory for safer and superior results
  Prof. Pietro Palma
  The crooked nose
  Prof. Fazil Apaydin
 • 11:00 - 11:30 COFFEE BREAK
 • 11:30 - 13:30 NASAL DORSUM DILEMMAS Opening the black box of rhinoplasty osteotomies
  Prof. Pietro Palma
  Why and how I use spreader flaps and spreader grafts?
  Prof. Fazil Apaydin
  Nasal profile alignment in thin skin patients
  Dr Michal Krawczyński
 • 13:30 - 14:00 LUNCH
 • 14:00 - 16:00 FINESSE IN RHINOPLASTY How respectful are we to the lateral crura?
  Prof. Fazil Apaydin
  Finesse in revision rhinoplasty – does it exist at all?
  Dr Michal Krawczyński
  Additions and subtractions in contouring the nasal profile silhouette. Surgical reshaping of the columellar-philtral junction
  Prof. Pietro Palma

ORATORIO

 • 9:00 - 11:30 FORUM MŁODYCH RYNOLOGÓW TEMATY WOLNE/FREE PAPERS
  Moderator: Prof. Maciej Misiołek (Poland)
Our Internet Service uses cookies for the website to function properly. Using the Internet Service without changing the settings for cookies means that they will be saved in the device's memory. These settings can be changed in your web browser. More information is available in the Policy cookies. Accept