SESJA W JĘZYKU ANGIELSKIM
SESJA W JĘZYKU POLSKIM
Pobierz PDF

Program

sala SYMPHONY parter

 • 8:00 - 8:15 POWITANIE / WELCOME Prof. Antoni Krzeski
  Dr Marcin Straburzyński
  Dr Eliza Brożek-Mądry
 • 8:15 - 8:45 OPENING LECTURE The evolution of management of CRS
  Prof. Valerie Lund (UK)
 • 8:45 - 11:15 ENDOSCOPIC SINUS SURGERY MASTERCLASS MEETING WITH MASTERS
  Partner technologiczny   
  8:45 – 9:15
  KEYNOTE LECTURE Before and beyond an endoscopic approach
  Prof. David Howard (UK)

  9:15 – 11:15 Part I
  Chair: Prof. Karolina Dżaman (Poland)

  Lecture:
  A landmark based approach to fronto-spheno-ethmoidectomy and beyond
  Prof. Daniel Simmen (Switzerland)
  Prof. Hans Rudolf Briner (Switzerland)

  Cadaver dissection: 
  Fronto-spheno-ethmoidectomy including turbinoplasty, prelacrimal window approach and modified medial maxillectomy and finally a median drainage procedure (Daniel Simmen, Hans Rudolf Briner)
 • 4
 • 11:00 - 11:30 PRZERWA KAWOWA / COFFEE BREAK
 • 11:30 - 13:30 Part II
  Chair: Dr Eliza Brożek-Mądry (Poland)
  Lectures:
  Endoscopic endonasal approaches to the orbit and optic nerve
  Prof. Apostolos Karligkiotis (Italy)
  Endoscopic-assisted transorbital surgery to orbital disease
  Prof. Mario Turri-Zanoni (Italy)
  Transorbital surgery to the anterior and middle cranial base
  Prof. Paolo Castelnuovo (Italy)
  Cadaver dissection:  Comprehensive orbital approaches: endonasal and transorbital surgery
  (Paolo Castelnuovo, Mario Turri-Zanoni, Apostolos Karligkiotis)

 • 13:00 - 14:00 OBIAD / LUNCH
 • 14:00 - 16:00 Part III
  Chair: Prof. Wojciech Golusiński (Poland)

  Lecture
  Endoscopic surgery for sinonasal cancer
  Prof. Piero Nicolai (Italy)
  Prof. Marco Ferrari (Italy)


  Cadaver dissection:)
  Endoscopic resection for nasoethmoidal cancers (centripetal ethmoidectomy, unilateral anterior craniectomy, bilateral craniectomy, removal of the medial orbital wall and periorbita
  (Piero Nicolai, Marco Ferrari)
 • 111
 • 16:00 - 16:30 PRZERWA KAWOWA / COFFEE BREAK
 • 16:15 - 18:45 16:15 - 18:15
  Part IV
  Chair: Prof. Tomasz Gotlib

  Lectures:
  How to deal with intraoperative carotid bleeding?
  Prof. Manuel Bernal Sprekelsen (Spain)
  Skull base reconstruction
  Prof. Isam Alobid (Spain)

  Cadaver dissection:
  Nasoseptal flap, lateral wall flaps
  (Isam Alobid, Manuel Bernal Sprekelsen)

  18:15 – 18:45
  FINAL LECTURE
  Chair Prof. Jarosław Markowski (Poland)

  Rhino-surgical cooperation in transnasal surgery of extended skull base tumors
  Prof. Robert Reisch (Switzerland)


  Partner technologiczny   sala OPERA 1 piętro

 • 102
 • 9:00 - 11:00 Sesja I O ALERGII U DZIECI I NIE TYLKO Moderator - prof. Marek Kulus (Warszawa)
  Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa a astma
  prof. Marek Kulus (Warszawa)
  SLIT-swoista immunoterapia podjęzykowa w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa 
  dr Anna Zawadzka-Krajewska (Warszawa)
  Eozynofil, odkryjmy jego tajemnice
  lek. Aleksander Adamiec (Warszawa)
  Diagnostyka gruźlicy ucha u dzieci
  lek. Agnieszka Strzelak (Warszawa)
  Ciała obce w drogach oddechowych
  dr Honorata Marczak (Warszawa)
  Powikłania zaburzeń oddychania u dzieci
  lek. Stanisław Bogusławski (Warszawa)
 • 1
 • 11:00 - 11:30 PRZERWA KAWOWA / COFFEE BREAK
 • 11:30 - 13:00 Sesja II POSTĘPY W ALERGOLOGII Moderator: prof. Piotr Kuna (Łódź) Postępy w leczeniu chorób alergicznych górnych dróg oddechowych
  prof. Piotr Kuna (Łódź)
  Choroby alergiczne górnych dróg oddechowych u dzieci
  prof. Wojciech Feleszko (Warszawa)
  Wpływ górnych dróg oddechowych na dolne i odwrotnie 
  prof. Marek Niedoszytko (Gdańsk)
  grant szkoleniowy firmy
 • 13:00 - 14:00 OBIAD / LUNCH
 • 14:00 - 14:30 DEBATA Praktyczne aspekty leczenia OZZP i nie tylko
  dr hab. Jarosław Woroń (Kraków)
  dr Piotr Rapiejko (Warszawa)

  grant szkoleniowy firmy
 • 14:30 - 16:10 Sesja III IMMUNOLOGIA KLINICZNA W RYNOLOGII
  Moderator: prof. Małgorzata Pac (Warszawa)
  dr Eliza Brożek-Mądry(Warszawa)

  Infekcyjne i nieinfekcyjne manifestacje laryngologiczne wrodzonych błędów odporności
  prof. Sylwia Kołtan (Bydgoszcz)
  Czy zapalenie zatok może wskazywać na przewlekłą chorobę ziarniniakową?
  prof. Małgorzata Pac (Warszawa)
  Zespoły autozapalne w praktyce otolaryngologa
  dr Ewa Więsik – Szewczyk (Warszawa)
  Mikrobiom i jego wpływ na błonę śluzową jam nosa 
  dr Eliza Brożek-Mądry (Warszawa)
 • 16:00 - 16:30 PRZERWA KAWOWA / COFFEE BREAK
 • 16:15 - 18:15 Sesja IV CHIRURGIA ROBOTOWA I NIE TYLKO W LECZENIU NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI Moderator: prof. Wojciech Golusiński (Poznań) Anatomia topograficzna części ustnej gardła i górnego piętra krtani. „Od wewnątrz na zewnątrz”
  dr Jakub Pazdrowski (Poznań)
  Chirurgia robotowa w nowotworach głowy i szyi – współczesne systemy chirurgii robotowej i ścieżka edukacyjna
  dr Piotr Pieńkowski (Poznań)
  Właściwa kwalifikacja pacjentów do chirurgii robotowej
  lek. Krzysztof Przybylski (Poznań)
  Chirurgia robotowa w nowotworach głowy i szyi – doświadczenia własne Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej UMP
  prof. Wojciech Golusiński (Poznań)
  Robotic-like surgery – chirurgia 3D w nowotworach głowy i szyi
  dr Mateusz Szewczyk (Poznań)
  Kompleksowa rehabilitacja onkologiczna chorych na nowotwory głowy i szyi po leczeniu chirurgicznym – Robot Da Vinci
  mgr Dominika Kozłowska-Wojnar (Poznań)
  prof. Sławomir Marszałek (Poznań)

sala CONCERTO/ORATORIO 1 piętro

 • 1|158
 • 8:45 - 9:45 8:45 – 9:15 WYKŁAD NA POWITANIE Współczesna diagnostyka nowotworów głowy i szyi
  prof. Wojciech Golusiński (Poznań)

  9:15 - 9:45 INVITED LECTURE Chair: Prof. Maciej Misiołek (Poland)
  Evolving understanding of human papilloma virus (HPV) in head and neck cancer and role for circulating tumor DNA
  Prof. Wojciech Mydlarz (USA)
 • 10:00 - 11:00 WYKŁADY NA ZAPROSZENIE Moderator: prof. Maciej Misiołek (Zabrze)

  Fitoterapia na każdym etapie zapalenia zatok przynosowych – analiza przypadków
  prof. Jarosław Markowski (Katowice)
  grant szkoleniowy firmy

  Terapia biologiczna w przewlekłym zapaleniu błony śluzowej nosa i zatok przynosowych z polipami nosa
  prof. Maciej Kupczyk ( (Łódź)
 • 11:00 - 11:30 PRZERWA KAWOWA / COFFEE BREAK
 • 11:30 - 13:00 RHINOPLASTY MASTERCLASS RHINOPLASTIES FOR BEGINNERS Moderator: Dr Anna Tuszyńska (Poland)
  Speakers:
  Prof. Daniel Simmen (Switzerland)
  Prof. Hans Rudolf Briner (Switzerland)

  Philosophy in septorhinoplasty
  Facial analysis
  Hump and nasal dorsum
  Deviated nose
  Nasal tip surgery
  Patient selection
  Discussion
 • 13:00 - 14:00 OBIAD / LUNCH
 • 14:00 - 16:00 EUROPEAN ACADEMY of FACIAL PLASTIC SURGERY
  A VISIT TO POLAND
  Part I Moderator: Dr Michał Krawczyński (Poland)

  A staging system for management of anterior septal deviations
  Prof. Hesham Saleh  (UK)
  Lengthening and shortening of the nose
  Prof. Alwyn D’Souza  (UK)
  Alar base reduction simplified
  Prof. Hesham Saleh  (UK)
  Nasal tip and surroundings - my approach
  Dr Michal Krawczyński (Poland)
  Nasal valve surgical principles and approaches: What a valve dysfunction means
  Dr Maria Pulido  (UK)

  Discussion
 • 1|114
 • 16:00 - 16:30 PRZERWA KAWOWA / COFFEE BREAK
 • 16:30 - 18:30 Part II Moderator: Dr Michał Krawczyński (Poland)

  Preservation rhinoplasty - what is it exactly?
  Prof. Alwyn D’Souza (UK)
  Endonasal Tip Surgery - what can you do?
  Prof. Hesham Saleh (UK)
  Targeted approach to management of nasal skin and soft tissue envelope
  Prof. Alwyn D’Souza (UK)
  Revision rhinoplasty - a tough job
  Dr Michał Krawczyński (UK)
  Common techniques in Mediterranean nose rhinoplasty
  Prof. Adrian Agius (Malta)

  FINAL REMARKS

sala SYMPHONY parter

 • 116
 • 8:15 - 10:30 AMERICAN RHINOLOGIC SOCIETY
  A VISIT TO POLAND

  8:15 – 8:30
  POWITANIE / WELCOME Prof. Antoni Krzeski
  Dr Eliza Brożek Mądry


  8:30 – 10:30 Part I
  DIAGNOSIS AND MEDICAL THERAPIES OF CHRONIC RHINOSINUSITIS Chair: Prof. Maciej Misiołek (Poland)
  Moderator: Prof. Sarah Wise (USA)

  Diagnostic categories and subtypes of chronic rhinosinusitis
  Prof. Jivianne Lee (USA)
  Central compartment atopic disease and allergies in CRS
  Prof. Sarah Wise (USA)
  Topical therapies for chronic rhinosinusitis
  Prof. Brad Woodworth (USA)
  AERD diagnosis and management
  Prof. Amber Luong (USA)
  CASE-BASED DISCUSSION:
  Diagnosis and medical decision making
 • 116
 • 10:30 - 11:00 PRZERWA KAWOWA / COFFEE BREAK
 • 11:00 - 13:00 Part II
  SURGICAL SESSION
  Chair: Dr Eliza Brożek-Mądry (Poland)
  Moderator: Prof. Sarah Wise (USA)

  Maximizing outcomes in primary sinus surgery
  Prof. Amber Luong (USA)
  Frontal sinus surgery: basic to extended
  Prof. Brad Woodworth (USA)
  Revision sinus surgery
  Prof. Sarah Wise (USA)
  Collaborative surgery: orbit and skull base
  Prof. Jivianne Lee (USA)
  CASE-BASED DISCUSSION:
  Surgical treatment
 • 13:00 - 14:00 OBIAD / LUNCH
 • 14:00 - 16:00 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE
  DEPARTMENT OF OTOLARYNGOLOGY
  A Visit to Poland

  Chair: Prof. Tomasz Gotlib (Poland)
  Chair: Prof. Wojciech Mydlarz (USA)

  Role of air pollution in CRS: bench to bedside
  Prof. Murugappan Ramanathan (USA)
  Sinonasal malignancies: molecular advances and clinical trials
  Prof. Nyall London (USA)
  Novel photoimmunotherapy approaches in head and neck cancer
  Prof. Wojciech Mydlarz (USA)
  Transfacial multiport endoscopic approaches for resection of sinonasal tumors: multidisciplinary team surgery
  Prof. Shaun Desai (USA)
  CASE-BASED DISCUSSION:
  Head and neck multidisciplinary team surgery

sala OPERA 1 piętro

 • 8:00 - 10:30 CHRAPANIE I BEZDECHY
  DLA LARYNGOLOGÓW

  X MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM
  8:00 - 8:15 POWITANIE / WELCOME prof. Ewa Olszewska
  prof. Antoni Krzeski
  prof. Karl Hörmann
  8:15 – 8:45 Sesja I
  STUDENCI KÓŁ NAUKOWYCH O ZESPOLE OBTURACYJNYCH BEZDECHÓW PODCZAS SNU Moderator: prof. Ewa Olszewska (Białystok)

  Przydatność kwestionariuszy w diagnostyce i leczeniu chrapania i zespołu OBPS
  Natalia Olszewska (Białystok)
  Zespół OBPS jako neuropatia
  Paulina Szot (Warszawa)

  8:45 – 9:15
  WYKŁAD INAUGURACYJNY Czy otyłość może doprowadzić do zespołu OBPS?
  prof. Lucyna Ostrowska (Białystok)

  9:15 – 9:45
  WYKŁAD NA ZAPROSZENIE Laryngologiczny punkt widzenia na badanie polisomnograficzne
  dr Monika Kuźmińska (Warszawa)

  9:45 – 10:30
  KEYNOTE LECTURE All what an ENT surgeon should know about the tongue tie
  Prof. Eyal Botzer (Israel)
 • 10:30 - 11:00 PRZERWA KAWOWA / COFFEE BREAK
 • 10:45 - 13:00 Sesja II / Session II INVITED LECTURES Moderator: Prof. Karl Hörmann (Germany)

  Sleep medicine – latest news
  Prof. Karl Hörmann (Germany)
  Dysfunctional breathing implications: the upper airway crosstalk
  Dr Maria Pulido (UK)
  Pediatric OSA- more complicated than we think
  Prof. Uri Alkan (Israel)
  How to tailor the pharyngopalatoplasty to the DISE results?
  Prof. Uri Alkan (Israel)
  Coblation of tongue base - indication, patient selection and technique
  Prof. Ewa Olszewska (Poland)
 • 13:00 - 14:00 OBIAD / LUNCH
 • 14:00 - 16:30 14:00 – 15:30 Sesja III
  POROZMAWIAJMY O BEZDECHACH
  Moderator: prof. Antoni Krzeski (Warszawa)
  Poszukiwanie „złotego środka” pomiędzy inwazyjnością a skutecznością leczenia chrapania
  prof. Wojciech Ścierski (Zabrze)

  O chrapaczach i bezdechowcach w gabinecie laryngologa rozmawiają:
  prof. Ewa Olszewska (Białystok)
  prof. Antoni Krzeski (Warszawa)
  prof. Wojciech Ścierski (Zabrze)
  oraz wszyscy uczestnicy sesji  

  15:30 – 16:30 Sesja IV
  MŁODZI NAUKOWCY O ZESPOLE OBPS
  Moderator: prof. Wojciech Ścierski (Zabrze)
  Wybrane adipokiny oraz biomarkery stanu zapalnego w zespole OBPS
  lek. Nataliya Vasilenok (Białystok)
  Poszukiwanie potencjalnych biomarkerów w diagnostyce zespołu OBPS
  lek. Piotr Fiedorczuk (Białystok)

  16:30 – 17:00 FINAL LECTURE Decode the silos: The emergence of myofunctional therapy as a new standard of care in treatment of sleep apnea
  Marc Moeller (USA)

  17:00PODSUMOWANIE – prof. Ewa Olszewska

sala CONCERTO / ORATORIO 1 piętro

 • 158
 • 8:30 - 10:30 WIELKA DEBATA RYNOLOGICZNA

  Część I RYNOLOGIA WIEKU DZIECIĘCEGO
  Moderator: prof. Józef Mierzwiński (Bydgoszcz)

  prof. Ireneusz Bielecki (Katowice)
  prof. Bożena Skotnicka (Białystok)
  prof. Jarosław Szydłowski (Poznań)
  prof. Lidia Zawadzka-Głos (Warszawa)
  prof. Anna Zakrzewska (Łódź)
 • 142
 • 10:30 - 11:00 PRZERWA KAWOWA / COFFEE BREAK
 • 4
 • 11:00 - 13:00 Część II

  ROZWAŻANIA O TRUDNYCH DECYZJACH W RYNOLOGII
  Moderator: prof. Tomasz Zatoński

  prof. Paweł Golusiński (Zielona Góra)
  prof. Józef Mierzwiński (Bydgoszcz)
  prof. Bogusław Mikaszewski (Gdańsk)
  prof. Jerzy Tomik (Kraków)
  dr Krzysztof Zub (Wrocław)
 • 4
 • 13:00 - 14:00 OBIAD / LUNCH
 • 14:00 - 16:00 BÓLE GŁOWY W CODZIENNEJ PRAKTYCE
  V INTERDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM

  Moderatorzy:
  dr Magdalena Nowaczewska (Polska)
  dr Marcin Straburzyński (Polska)

  Diagnosis and treatment of idiopathic facial pain - the neurologist's perspective
  Prof. Arne May (Germany)
  Therapeutic options for rhinogenic and non-rhinogenic facial pain
  Prof. Adrian Agius (Malta)

  Pacjent z bólem twarzy w praktyce otorynolaryngologicznej oczami... nielaryngologa- część 1
  dr Magdalena Nowaczewska (Polska)
  Pacjent z bólem twarzy w praktyce otorynolaryngologicznej oczami... nielaryngologa - część 2
  dr Marcin Straburzyński (Polska)
  Dyskusja
Nasz Serwis internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies. Akceptuję
.