Program

 • 09:00 - 11:00

  Sesja I

  BASIC STEPS IN FESS PODSTAWY CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ ZATOK PRZYNOSOWYCH
  CT-checklist for the surgeon
  Tomografia komputerowa – lista kontrolna dla chirurga
  Prof. Bernhard Schuknecht
  Uncinectomy, maxillary sinusotomy, anterior and posterior ethmoidectomy
  Uncinektomia, otwarcie zatoki szczękowej, etmoidektomia przednia i tylna
  Doc. Hans Rudolf Briner
  Sphenoid sinus / Zatoka klinowa
  Prof. Martin Desrosiers
  Frontal sinus / Zatoka czołowa
  Prof. Daniel Simmen
 • 11:00 - 12:00

  Sesja II

  ROUND-TABLE DISCUSSION DYSKUSJA OKRĄGŁEGO STOŁU
  Medical treatment and FESS – cases
  Leczenie farmakologiczne a leczenie operacyjne – przypadki kliniczne
  Doc. Hans Rudolf Briner
  Prof. Daniel Simmen
  Prof. Martin Desrosiers
  Recalcitrant rhinosinusitis – what to do when surgery fails?
  Nawracające zapalenie zatok przynosowych – co robić, gdy chirurgia zawodzi?
  Prof. Martin Desrosiers
 • 13:00 - 14:00

  Sesja III

  ADVANCED FESS AND SKULL BASE SURGERY ZAAWANSOWANA CHIRURGIA ENDOSKOPOWA ZATOK PRZYNOSOWYCH I CHIRURGIA PODSTAWY CZASZKI
  MRI and or CT, imaging in FESS
  Rezonans czy tomografia komputerowa – obrazowanie w chirurgii endoskopowej zatok przynosowych
  Prof. Bernhard Schuknecht
  Assisted bimanual technique in SBS
  Technika na cztery ręce (i dwie głowy) w chirurgii podstawy czaszki
  Doc. Hans Rudolf Briner
  Education in skull base surgery
  Szkolenie w chirurgii podstawy czaszki
  Prof. Daniel Simmen
  Approaches to the central skull base
  Dostępy do środkowej części podstawy czaszki
  Prof. Robert Reisch
  Tailored septectomy
  Indywidualnie zaplanowana septektomia
  Prof. Robert Reisch
  Secrets of pituitary surgery
  Sekrety chirurgii przysadki mózgowej
  Prof. Martin Desrosiers
 • 15:00 - 16:00

  Sesja IV

  HOT TOPICS IN SINUS SURGERY GORĄCE TEMATY W CHIRURGII ZATOK PRZYNOSOWYCH
  Emerging therapies in CRS
  Nowe możliwości leczenia PZZP
  Prof. Martin Desrosiers
  The role of Draf III
  Rola operacji Draf III
  Prof. Daniel Simmen
  Nontraumatic CSF rhinorrhea
  Płynotok samoistny
  Prof. Bernhard Schuknecht
 • 16:00 - 16:30

  Sesja I

  NOS OKIEM ALERGOLOGA I PNEUMONOLOGA
  Moderator – Prof. dr hab. Marek Kulus
  Swoista immunoterapia alergenowa w leczeniu alergicznego nieżytu nosa
  Dr med. Anna Zawadzka-Krajewska
  Eozynofilowe zapalenie przełyku – czy może mieć związek z przewlekłym zapaleniem nosa i gardła?
  Dr med. Agnieszka Krauze
  Uczulenie na jad owadów błonkoskrzydłych
  Dr med. Joanna Lange
  Co z tą gruźlicą u dzieci?
  Dr med. Teresa Bielecka
  Zapalenie płuc u dzieci
  Prof. dr hab. Marek Kulus
 • 16:30 - 17:00

  Sesja II

  SPŁYWANIE PO TYLNEJ ŚCIANIE GARDŁA – PRZEKLEŃSTWO LARYNGOLOGA
  Moderator – Prof. dr hab. Paweł Stręk
  Katar zanosowy – trudności diagnostyki mikrobiologicznej
  Prof. dr hab. Małgorzata Bulanda
  Przewlekły kaszel – spojrzenie pulmonologa
  Prof. dr hab. Lucyna Mastalerz
  Choroba refluksowa okiem chirurga
  Prof. dr hab. Andrzej Budzyński
  Czy laryngolog może rozpoznać refluks żołądkowo-przełykowo-gardłowo-krtaniowy?
  Dr med. Anna Domeracka-Kołodziej
  Przewlekły kaszel – spojrzenie laryngologa
  Dr med. Magdalena Arcimowicz
 • 17:00 - 17:30

  Sesja III

  WSPÓŁCZESNA MIKROBIOLOGIA ZAKAŻEŃ
  Moderator – Prof. dr hab. Waleria Hryniewicz
  Etiologia i diagnostyka zakażeń górnych dróg oddechowych – nowe możliwości diagnostyczne
  Dr med. Elżbieta Stefaniuk
  Biofilm – znaczenie w zakażeniach dróg oddechowych
  Prof. dr hab. Anna Trafny
  Jak leczyć w dobie narastającej antybiotykooporności?
  Prof. dr hab. Waleria Hryniewicz
  Immunoprofilaktyka zakażeń dróg oddechowych
  Prof. dr hab. Piotr Albrecht
 • 18:00 - 18:30

  Sesja IV

  NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY W ALERGOLOGII A.D. 2015
  Moderator – Prof. dr hab. Andrzej Emeryk
  Alergeny pokarmowe w chorobach alergicznych górnych dróg oddechowych
  Prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi
  Wczesna prewencja chorób alergicznych – nowe zalecenia
  Prof. dr hab. Andrzej Emeryk
  Zmiany w okresach pylenia roślin wiatropylnych – co powinien wiedzieć lekarz praktyk?
  Dr med. Piotr Rapiejko
  Jak ważna jest immunoterapia alergenowa w ANN?
  Dr med. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk
 • 18:30 - 19:00

  Sesja V

  WSPÓŁCZESNE POGLĄDY I METODY POSTĘPOWANIA W BRODAWCZAKU ODWRÓCONYM
  Moderator – Prof. dr hab. Maciej Misiołek
  Czynniki epidemiologiczne w brodawczaku odwróconym
  Dr hab. Grażyna Lisowska
  Inverted papilloma – the treatment strategy and surgical procedures
  Brodawczak odwrócony – planowanie leczenia, leczenie operacyjne
  Prof. Philippe Eloy (Belgia)
  Brodawczak odwrócony w diagnostyce histopatologicznej
  Prof. dr hab. Andrzej Marszałek
  Czynniki prognostyczne i monitorowanie chorych po operacji
  Prof. dr hab. Maciej Misiołek
 • 19:00 - 19:30

  Część I

  Moderator - dr hab. Bożena Skotnicka
  General indications for endonasal endoscopic surgery in children
  Ogólne wskazania do chirurgii endoskopowej wewnątrznosowej u dzieci
  Prof. Ivo Šlapák (Czechy)
  Lacrimal surgery in young children
  Chirurgia dróg łzowych u małych dzieci
  Prof. Philippe Eloy (Belgia)
  Endoscopic endonasal surgery in newborns and small children (0 to 5 years of age)
  Chirurgia endoskopowa wewnątrznosowa u noworodków i małych dzieci (od 0 do 5 r.ż.)
  Prof. Ivo Šlapák (Czechy)
  Wrodzone torbiele i przetoki grzbietu nosa u dzieci
  Congenital nasal dorsum cysts and fistulas in children
  Dr med. Józef Mierzwiński
  Mukowiscydoza w praktyce laryngologicznej
  Cystic fibrosis in ENT specialist practice
  Prof. dr hab. Jarosław Szydłowski
 • 19:30 - 20:00

  Część II

  TRUDNE DECYZJE W RYNOLOGII DZIECIĘCEJ – DYSKUSJA OKRĄGŁEGO STOŁU
  Moderatorzy
  Prof. dr hab. Elżbieta Hassmann-Poznańska
  Prof. dr hab. Anna Zakrzewska
  Dr hab. Bożena Skotnicka
  Prof. dr hab. Jarosław Szydłowski
  Dr hab. Lidia Zawadzka-Głos
  Dr med. Józef Mierzwiński
Rhinoplasty Masterclass
 • 18:01
  Dr Peter J.F.M. Lohuis (Holandia)
  Dr med. Anna Tuszyńska
  Prof. dr hab. Tilman Keck (Austria)
SESJA TEMATY WOLNE
 • 18:01
  Moderator – Prof. dr hab. Paweł Stręk
Śniadanie z Gigantami
 • 18:01
  Personalized therapy of CRS
  Personalizacja leczenia PZZP
  Prof. Martin Desrosiers (Kanada) oraz dr med. Eliza Brożek-Mądry

  Septorhinoplasty: form and function – the challenge in SR
  Estetyka a funkcjonalność – wyzwanie w septorynoplastyce
  Prof. Daniel Simmen (Szwajcaria)

  Interdisciplinary cooperation in rhinoneurosurgery
  Współpraca interdyscyplinarna w neurorynochirurgii
  Doc. Hans Rudolf Briner (Szwajcaria)
  Prof. Robert Reisch (Szwajcaria)
  Prof. Bernhard Schuknecht (Szwajcaria)
WYKŁAD NA ZAPROSZENIE
 • 18:01
  Pathologies of the olfactory cleft and their management
  Patologie dołka węchowego i ich leczenie
  Prof. Philippe Eloy (Belgia)
ESS PRACTICAL WORKSHOPS
 • 18:01

  WARSZTATY Z CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ ZATOK PRZYNOSOWYCH

  Pokaz chirurgii FESS na modelu anatomicznym
  Dr med. Józef Mierzwiński
  Extended endonasal endoscopic skull base approach from crista galli to foramen magnum: video anatomical dissections
  Rozszerzony dostęp endoskopowy do podstawy czaszki: od grzebienia koguciego do otworu wielkiego: pokaz wideo ćwiczeń anatomicznych
  Prof. Ahmed Elguindy (Egipt)
  A gradual approach to nasal tip surgery: video step-by-step course
  Kolejne etapy w operacji koniuszka nosa: kurs wideo – krok po kroku
  Prof. Ahmed Elguindy (Egipt)
  Balloon dilatation sinuplasty: theory and practice
  Balonoplastyka zatok przynosowych: teoria i praktyka
  Prof. Ahmed Elguindy (Egipt)
 • 20:30 - 21:00

  Sesja I

  OSA surgical treatment in 2015
  Leczenie OBPS w roku 2015
  Prof. Frédéric Chabolle (Francja)
  Badania zaburzeń oddychania podczas snu wśród młodych dorosłych
  Sleep Disordered Breathing in young adults
  Dr med. Wojciech Kukwa
  Can we avoid a very large amount of long term surgical failures with urgical treatments of OSA: the development of OSA as understood today
  Czy można uniknąć wielu niepowodzeń leczenia chirurgicznego OBPS: patogeneza OBPS – jak to dziś rozumiemy
  Prof. Christian Guilleminault (USA)
  How my Sleep Center Works
  Organizacja Centrum Leczenia Zaburzeń Snu
  Prof. Karl Hörmann (Niemcy)
  Evolution of palatal surgery for sleep disordered breathing
  Rozwój chirurgii podniebienia w zaburzeniach oddychania podczas snu
  Dr Oleg Froymovich (USA)
 • 21:30 - 22:00

  Sesja II

  Fundamental differences between pediatric & adult sleep
  Podstawowe różnice pomiędzy snem dziecka a snem dorosłego
  Andrew Morley (W. Brytania)
  Tongue base surgery in OSA: resection, translation or stimulation
  Chirurgia nasady języka w OBPS: resekcja, transpozycja czy stymulacja
  Prof. Frédéric Chabolle
  Patient after OSA surgery still having apneas – what to do?
  Pacjent z bezdechami po leczeniu chirurgicznym OBPS – postępowanie
  Prof. Karl Hörmann
  Can we avoid a very large amount of long term surgical failures with surgical treatments of OSA: myofunctional therapy, an important adjunction to OSA treatment
  Czy można uniknąć wielu niepowodzeń leczenia chirurgicznego OBPS: leczenie czynnościowe, istotny element terapii OBPS
  Prof. Christian Guilleminault
 • 22:00 - 22:30

  Sesja III

  Aparaty wewnątrzustne w leczeniu OBPS
  Oral-appliance therapy in obstructive sleep apnea
  Dr hab. Jolanta Kostrzewa-Janicka
  Zaburzenia oddychania w czasie snu, nadmierna senność a wypadki komunikacyjne
  Sleep disordered breathing, excessive daytime sleepiness and traffic accidents
  Dr hab. Tadeusz Przybyłowski
  Wpływ zabiegów korekcyjnych szczęk na objętość górnych dróg oddechowych
  Influence of orthognathic surgery on upper airways volume
  Dr med. Konrad Walerzak
  Chirurgia nosa w leczeniu obturacyjnych zaburzeń oddychania podczas snu
  Nasal surgery in management of upper airway obstruction
  Prof. dr hab. Ewa Olszewska
  Pacjent z zaburzeniami oddychania podczas snu – od diagnozy do terapii
  Sleep disordered breathing – from diagnosis to treatment
  Dr med. Zuzanna Gronkiewicz
 • 22:30 - 23:00

  Sesja IV

  How to manage simple snoring?
  Jak leczyć chrapanie?
  Prof. Frédéric Chabolle
  Complications of OSA surgery
  Powikłania chirurgicznego leczenia OBPS
  Prof. Karl Hörmann
  Neurostimulation of upper airway to treat obstructive sleep apnea
  Neurostymulacja górnych dróg oddechowych w leczeniu OBPS
  Dr Oleg Froymovich
  Round-table discussion: OSA personal remarks
  Panel dyskusyjny: doświadczenia własne z OBPS
  Moderatorzy:
  Prof. Frédéric Chabolle
  Prof. Christian Guilleminault
  Prof. Karl Hörmann
  Prof. dr hab. Ewa Olszewska
  Dr med. Wojciech Kukwa
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję