Szanowni Państwo,

 

jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa na kolejną międzynarodową konferencję rynologiczną – RhinoForum 2018.

Po raz kolejny spotykamy się w Warszawie, aby wymienić się wiedzą, poglądami i doświadczeniami z zakresu rynologii. Wszak to najbardziej obszerny dział laryngologii. Na wcześniejszych konferencjach gościliśmy jako wykładowców najwybitniejszych krajowych i światowych ekspertów w dziedzinie rynologii. W tym roku oprócz kolegów z Polski zaszczycą nas swoją obecnością specjaliści ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Danii, Szwajcarii, Belgii, Hiszpanii i Włoch.

Program tegorocznego RhinoForum będzie niezwykle bogaty, różnorodny i przede wszystkim interdyscyplinarny. Przygotowaliśmy dla Państwa cztery wyjątkowe sympozja: „Węch i smak – zapomniane zmysły”, „Rhinoplasty masterclass”, „Chrapanie i bezdechy u dzieci i młodzieży” oraz „Bóle głowy w codziennej praktyce”.

Nie zabraknie również tradycyjnych rozważań o spływaniu wydzieliny po tylnej ścianie gardła. W tym roku podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie „Czy widać światełko w tunelu gardła?”

Mamy nadzieję, że poruszane zagadnienia okażą się interesujące nie tylko dla laryngologów, ale także dla specjalistów innych dziedzin.

 

Do zobaczenia w Warszawie.

 

Prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

Warszawa, luty 2018

Program szczegółowy

Wykładowcy

Oliviero Bruni

Oliviero Bruni

Oliviero Bruni uzyskał tytuł magistra w 1982 r., a w  1986 r. rezydenturę na wydziale Neuropsychiatrii Dziecięcej na uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym na wydziale Neurologii Dziecięcej i Psychiatrii w Departamencie Psychologii Rozwojowej i Socjalnej na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie.

Od ponad 25 lat zajmuje się badaniem snu i opieką kliniczną nad dziećmi. Opublikował ponad 150 recenzowanych artykułów naukowych, a także jest autorem kilku monografii i rozdziałów w książkach.

Jest założycielem i byłym prezesem International Pediatric Sleep Association, członkiem zarządu włoskiego Stowarzyszenia Medycyny Snu, redaktorem naczelnym czasopisma "Sleep Medicine" i został wybrany przewodniczącym Sekcji dziecięcych zaburzeń snu i rozwoju w American Academy of Sleep Medicine (AASM).

Dr Bruni jest sekretarzem European Pediatric Sleep Club of the European Sleep Research Society i był również zaangażowany, jako Pediatric Sleep Advisor of the World Health Organization w opracowanie wytycznych dotyczących hałasu nocnego i ICF.

Jego szczególne obszary zainteresowań to różne aspekty zaburzeń snu u dzieci, zastosowanie analizy komputerowej w elektroencefalogramie snu u ludzi i Cyklicznego Wzoru Alternatywnego, badanie wzorców snu w deficytach poznawczych, począwszy od upośledzenia umysłowego po określone trudności w uczeniu się, takie jak dysleksja, a zwłaszcza związki pomiędzy problemami ze snem i poznaniem u dzieci z zaburzeniami uczenia się.

Ewa Cichocka-Jarosz

Ewa Cichocka-Jarosz

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Krakowie. Obecna nazwa uczelni Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Od początku pracy zawodowej (X 1984) jest zatrudniona Klinice Chorób Dzieci Katedry Pediatrii UJ CM, obecnie na etacie adiunkta

W ramach Kliniki od 1989r pracuje na oddziale Pulmonologii, Alergologii i Dermatologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

Philippe Gevaert

Philippe Gevaert

Prof. Dr. Philippe Gevaert (MD, PhD) is full professor, academic head of the Department of Otorhinolaryngology and chairman medical education at Ghent University, Belgium. Further, he is head of the Allergy Network of the Ghent University Hospital and his clinical and research activities are focused on allergic rhinitis and chronic rhinosinusitis with and without nasal polyps.

Since 1998 he is active in the Upper Airway Research Laboratory at the University of Ghent (Prof Dr Paul Van Cauwenberge and Prof Dr Claus Bachert). In 2001 he was working at the Department of Clinical Immunology, Karolinska Hospital in Stockholm, Sweden (Prof Dr SGO Johansson). His research was focused on local IgE expression and eosinophilic inflammation in allergic rhinitis and chronic rhinosinusitis with and without nasal polyps. In 2004 he passed his PhD thesis on “Eosinophilic inflammation in nasal polyposis: Regulation of interleukin 5 and interleukin 5 receptor α isoforms”. Currently, his research is focussed on local IgE, allergen specific immunotherapy and biologicals in allergic rhinitis and nasal polyps. He has completed several academic clinical trials with novel treatments in nasal polyps and allergic rhinitis. He has published over 110 peer-reviewed papers. He received 9 (inter)national research awards.

He is the Chairman of the ENT section of the EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) and member of the EAACI Executive Committee.

Kyle Hatten

Kyle Hatten

Kyle Hatten, MD is the Director of Robotic Surgery in the Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery and the University of Maryland School of Medicine. Dr. Kyle Hatten is board certified by the American Board of Otolaryngology – Head and Neck Surgery and member of the American Head & Neck Society. He received his training at the University of Pennsylvania in head and neck oncology, microvascular reconstruction, and robotic surgery.

Andrea Hebert

Andrea Hebert

Andrea Hebert, MD, MPH is board certified by the American Board of Otolaryngology – Head and Neck Surgery. A graduate of the University of Maryland School of Medicine, Dr. Hebert continued her education with the University of Maryland School of Medicine and completed her residency in Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery. Dr. Hebert then went on to the University of Pittsburgh School of Medicine to complete a fellowship in Rhinology and Cranial Base Surgery. Dr. Hebert also received her Masters of Public Health in Epidemiology (MPH) at the University of Michigan School of Public Health, with a concentration in Global Health. Dr. Hebert’s practice focuses on the care of pediatric and adult patients with benign and malignant sinonasal and skull base disease processes.  She is also an active researcher in the areas of rhinology, allergy, and endoscopic skull base surgery.

 

Andrea Hebert, MD, MPH

Assistant Professor

Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery University of Maryland School of Medicine

Werner Hosemann

Werner Hosemann

Richard Höchenberger

Richard Höchenberger

Richard Höchenberger is a cognitive neuroscientist conducting his post-doctoral research at Research Center Juelich, Germany. Focusing on multisensory interactions, he developed a strong interest in the senses of smell and taste in particular. His methods of choice are behavioral experiments and electroencephalography (EEG).

Thomas Kühnel

Thomas Kühnel

Medical School in Regensburg and TübingenStudium der Medizin in Regensburg und Tübingen

Two years of General Surgery.

Since 1992 at the Ear-Nose and Throat Department in Regensburg UniversityAssistant Professor since 2006

Professor since 2008

Ryszard Kurzawa

Ryszard Kurzawa

Ryszard KURZAWA - prof zw.dr hab.n.med.

Kierownik Kliniki Alergologii i Pneumonologii Oddziału Terenowego im Ireny i Jana Rudników w Rabce-Zdroju. Lekarz pediatra , nauczyciel  akademicki w zakresie  szkolenia podyplomowego lekarzy w dziedzinie pediatrii, alergologii i chorób płuc. W roku 1973 ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej , obecnie Collegium Medicum UJ  w Krakowie, uzyskując dyplom lekarza medycyny.  Jest specjalistą II stopnia w zakresie alergologii , pneumonologii i chorób płuc dzieci . Doktoryzował się  w 1982r, habilitacja w 1991r, w 2000r otrzymał tytuł naukowy profesora medycyny , a w roku 2010 stanowisko profesora zwyczajnego. Od roku 2016 jest również wykładowcą zatrudnionym na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Nauk o Zdrowie na kierunku Kosmetologia Podhalańskiej Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Nowym Targu.  W latach  2007 do 2016 był członkiem Państwowych Komisji Egzaminacyjnych w dziedzinie alergologii  i chorób płuc. Jest kierownikiem specjalizacji 59 lekarzy pediatrów na II stopień z zakresu chorób płuc i 86 lekarzy pediatrów na II stopień z zakresu alergologii.  Od 1993 roku organizuje w Krakowie coroczne Sympozja Naukowo-Szkoleniowe nt. "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych", które mają na celu przekazanie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych na język praktyczny dla szerokiego grona uczestników - lekarzy pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalistów.  Jest  promotorem 14 przewodów doktorskich i opiekunem 3 przewodów habilitacyjnych. Jest  członek z wyboru  Komisji Chorób Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN w kadencji 2007-2014, członkiem Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie od kilku kadencji . Od kilku kadencji jest również członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Vice-Przewodniczącym Oddziału Małopolskiego PTA, członkiem  Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) i Europejskiego Towarzystwa Chorób Oddechowych (ERS) oraz Amerykańskiej Akademii Astmy Alergologii i Immunologii (AAAAI) i Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej (ATS). Dorobek naukowy  prof. Kurzawy obejmuje ok. 400 prac opublikowanych w piśmiennictwie krajowym i zagranicą , z czego ponad 150 to prace oryginalne , 49 to rozdziały w podręcznikach, skrypty lub opracowania monograficzne, 192 to inne publikacje. Jest również współredaktorem naukowym pięciu wydanych książek : "Paediatric Respiratory Diseases", "Atlas of Rare Chest Diseases in Children" , "Dziecko Chore na Astmę", „Bezpieczna i racjonalna glkiokortykosteroidoterapia u dzieci i młodzieży” i „Aerozoloterapia chorób układu oddechowego u dzieci” oraz autorem 4 pozycji książkowych „Postępy w Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej” i „Zarys diagnostyki chorób alergicznych wieku rozwojowego”. Atopowe Zapalnie Skóry - Poradnik dla lekarzy  i Atopowe Zapalenie Skóry  Poradnik dla Rodziców

Maciej Misiołek

Maciej Misiołek

Prof. Maciej Misiołek

 1. Ukończone studia lekarskie Śląska Akademia Medyczna 1984
 2. Praca w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej od początku do nadal
 3. Specjalizacja II st. Otolaryngologia 1990
 4. Doktorat 1992
 5. Habilitacja 2003
 6. Tytuł profesora 2009
 7. Kierownik Katedry i Kliniki od 2015
 8. Ponad 200 publikacji, Wartość IF ponad 100, Indeks Hirscha 11
 9. Ponad 30 letnie doświadczenie dydaktyczne - studenci kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycnzego i ratownictwa medycznego
 10. Wypromowanych 16 doktorantów
 11. Kierownik specjalizacji 11 lekarzy
 12. W kadencji 2012 - 2018 członek Scientific Council ELS
Agnieszka Sorokowska

Agnieszka Sorokowska

Dr Agnieszka Sorokowska jest psychologiem, pracownikiem naukowym Technische Universitaet Dresden oraz adiunktem na Uniwersytecie Wrocławskim. Bada rolę zmysłu węchu człowieka w komunikacji interpersonalnej, zagadnienia związane z determinantami wrażliwości węchowej oraz rolą zmysłu smaku w życiu człowieka. Autorka ponad 70 artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych, m.in.: “European Archives of Oto-Rhino-Laryngology”, „ Chemical Senses”, „ Rhinology”, „Frontiers in Human Neuroscience”, „Scientific Reports”, „Appetite”. Praca naukowa dr Sorokowskiej była wyróżniana stypendiami, m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Technische Universität Dresden (Niemcy), oraz nagrodą organizacji naukowej International Society for Human Ethology.

Paweł Stręk

Paweł Stręk

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. W 1991 roku obronił doktorat na temat: „Kostnienie chrząstki tarczowatej krtani u człowieka”. W 1998 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego z tematu „Optymalizacja zastosowania operacji częściowego usunięcia krtani z powodu raka o pierwotnej lokalizacji w piętrze nadgłośniowym”. Od roku 2010 profesor Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2014 otrzymał tytuł profesora z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Od roku 2016 profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 1981–1993 pracował w Zakładzie Anatomii Opisowej AM w Krakowie. Od 1985 roku pracuje w Katedrze i Klinice Otolaryngologii AM w Krakowie, a obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012-2016 prodziekan ds. organizacyjnych i kształcenia klinicznego Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.   
Autor i współautor 170 prac naukowych, głównie na temat anatomii głowy i szyi, onkologii, rynologii oraz zaburzeń połykania. Autor i współautor 220 wystąpień na krajowych i międzynarodowych zjazdach i kongresach.

Scott Strome

Scott Strome

Scott Strome, MD, is Professor and Chairman of the Department of Otorhinolaryngology at the University of Maryland School of Medicine.  He was recently appointed as the Executive Dean of the College of Medicine and Vice Chancellor for Health Affairs at the University of Tennessee Health Science Center.   He previously served as interim Chairman of the Departments of Ophthalmology and Visual Sciences and the Department of Dermatology.   Dr. Strome is an active Head and Neck Surgeon with particular expertise in head & neck malignancies and diseases of the anterior skull base.  He has a major interest in medical student and resident education and runs one of the four academic houses to which all medical students are assigned.  He has contributed nationally as chairman of two NIH study sections and membership on the Recombinant DNA Advisory Committee. He has excelled in creating drugs and procedures with direct clinical impact. For example, as a Harvard Medical Student, Dr. Strome worked with his father and developed the in vivo models that ultimately resulted in the first human larynx transplant.  Similarly, at the Mayo Clinic, Dr. Strome worked with Lieping Chen, MD, to define the translational potential of two costimulatory molecules, B7-H1 (PD-L1) and 4-1BB. The papers resulting from this collaboration are considered seminal works in the field and the intellectual property portfolio on the use of B7-H1, many patents on which Drs. Strome and Chen are named as inventors, has had a transformative impact on the treatment of cancer.  Finally, Dr. Strome has co-developed a new series of Trojan Peptide Vaccines (TPV) for cancer and evaluated their utility in phase I/II clinical trials. 

Rainer Weber

Rainer Weber

Organizatorzy

Klinika Otorynolaryngologii
Wydział Lekarsko-Dentystyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierownik: Prof. Antoni Krzeski

Prezes: Prof. Antoni Krzeski

Miejsce obrad

Sound Garden Hotel Airport

ul. Żwirki i Wigury 18
02-092 Warszawa

soundgardenhotel.pl

Sponsorzy

Sponsor Główny RhinoForum 2018

Sponsor Główny II Interdyscyplinarnego Sympozjum Bóle Głowy w Codziennej Praktyce

Patroni Medialni

Certyfikaty